05 February 2013

Stichting Cultuurbehoud Breda


Voor Stichting Cultuurbehoud Breda heb ik een identiteit ontwikkeld met o.a. een logo, brochure, mobiele applicatie en website.

Als rode draad komt het initiatief van de stichting naar voren om de culturele geschiedenis van Breda vast te leggen, zodat deze deel uit kan maken van het bewustzijn van de bewoners en bezoekers uit Breda. Of zoals de kernzin van de stichting:
“Geen heden zonder verleden, geen toekomst zonder heden.”

In het logo en de rest van de identiteit heb ik het gevoel van die kernzin vertaald door steeds oude en nieuwe typografie bij elkaar te gebruiken. Ook in de kleur door het ‘oud’ bruin samen met het ‘nieuwe’ blauw te combineren. Daarnaast heb ik afsnijding en opvallende vormen gebruikt die het naast de (middel)ouderen ook voor jongeren aantrekkelijk maakt.

De website: met o.a. informatie over de stichting, een database met culturele plekken en gebouwen,
een stadswandeling langs deze plekken en gebouwen, en bijzondere verhalen.


 Brochure Stichting Cultuurbehoud Breda: met o.a. hun kernzin, informatie over 
de stichting en opkomende evenementen en expo’s. De app: met o.a. een stadswandeling langs culturele plekken en kunst door de stad Breda, met extra informatie, foto’s en bijbehorende verhalen.